La farmacèutica AbbVie dona suport al projecte ‘No Puc Esperar!’

patrocini No Puc Esperar

L’empresa biofarmacèutica AbbVie patrocina el projecte No Puc Esperar! Un suport econòmic que ajuda a ACCU Catalunya a continuar amb el desenvolupament d’aquest projecte, pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós.

Els destinataris d’aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries intestinals, els pacients ostomitzats o colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.

NO PUC ESPERAR! Una resposta a un dels problemes de les malalties inflamatòries intestinals

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat continuada, i de vegades imprevisible, d’anar al lavabo. Aquesta necessitat implica que sovint els costa sortir de casa per por de no poder trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això pot suposar una disminució de la seva qualitat de vida i unes dificultats per desplaçar-se per anar a la feina, per participar en activitats socials o familiars, etc.

L’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) emet les targetes NO PUC ESPERAR! perquè aquests pacients les utilitzin i amb elles puguin accedir als locals adherits al projecte.

NO PUC ESPERAR! és un projecte que té dues finalitats:

  • Facilitar l’accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i sempre que ho necessitin.
  • Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats que tenen qui les pateixen.

D’aquesta manera, NO PUC ESPERAR! contribueix significativament a millorar la qualitat de vida d’aquests pacients.

En diversos països s’han dut a terme iniciatives semblants, com per exemple als Estats Units, Gran Bretanya, Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, França i Bèlgica, però NO PUC ESPERAR!, quan es va presentar el desembre de 2013 desde ACCU Catalunya, va oferir un seguit d’innovacions:

  • La implicació dels metges en el projecte; aquests són els qui decideixen quins pacients necessiten la targeta i quins no.
  • El fet que la targeta sigui gratuïta per al pacient, i que no calgui ser soci o sòcia d’ACCU Catalunya per a rebre-la.
  • No només els pacients amb una MII poden ésser beneficiaris de la targeta sinó també aquells pacients ostomitzats i colectomitzats per qualsevol causa, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, o bé aquells pacients que els metges col.laboradors en el projecte considerin que han de formar part de la iniciativa.

Aquesta iniciativa fou creada l’any 2013 per l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals (MII) de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El projecte NO PUC ESPERAR! està en desenvolupament de forma continuada, i s´actualitza constantment tant per la incorporació de nous pacients com per l’adhesió de nous establiments i equipaments col·laboradors.