Avís legal

AVÍS LEGAL

 

INTRODUCCIÓ

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA informa els usuaris que és titular del lloc web. D’acord amb el que exigeix l’article 10 de la Llei esmentada, ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA informa els usuaris de les dades següents:

 

RAÓ SOCIAL ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA
NIF G60111515
ADREÇA POSTAL C/ PERE VERGES 1 PLANTA 9 DESPATX 6,08020 BARCELONA(BARCELONA)
ADREÇA

ELECTRÒNICA

info@accucat.org
TELÈFONS 933142062
Nº REGISTRE 13.758
OBJECTE

PRINCIPAL

 

ACCU Catalunya va ser inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el Nº 13.758 de la Secció 1a. del Registre de Barcelona, amb data 30 de novembre de 1992.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

 

La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web de ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar pel lloc web de ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA, totes les condicions d’ús aquí establertes, sens perjudici de l’aplicació de la normativa de compliment legal obligat que correspongui en cada cas.

 

El lloc web de ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA proporciona

una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén als aspectes següents:

 

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA per accedir a certs continguts o serveis oferts pel
  • Qualsevol ús de la informació, els serveis i les dades oferts per ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA que sigui contrari a les presents condicions, a la llei, a la moral, als bons costums o a l’ordre públic o que pugui suposar, de qualsevol altra manera, una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

 

ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA no es fa responsable del

contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, i declara que no procedirà en cap cas a examinar ni exercir cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, l’exactitud, la veracitat, la validesa o la legalitat dels llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que es puguin derivar de la navegació per aquest. En conseqüència, ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA no es fa responsable en cap cas dels danys eventuals que l’usuari pugui patir navegant per Internet.

 

MODIFICACIONS

 

ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA es reserva el dret d’introduir les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el seu lloc web tant pel que fa als continguts d’aquest com en relació amb les condicions d’ús del web o les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran fer a través del lloc web de qualsevol manera admissible en dret, i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no se substitueixin vàlidament per altres de posteriors.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA, per si mateixa o com a

cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) que són de titularitat de ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA. Es tracta, per tant, d’obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i, en conseqüència, els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la que es faci en la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o qualsevol part dels continguts d’aquest web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA.

 

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals és titular ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA. Pot visualitzar els elements del portal, i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines de ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA es reserva la facultat d’exercir les accions civils o penals que consideri oportunes per un ús indegut del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regeix per la normativa vigent i aplicable en territori espanyol. En cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre el conflicte a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària, complint amb aquest fi les normes sobre jurisdicció i competència oportunes. ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

 

Els contractes subscrits per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es consideren formalitzats al lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.

 

 

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es consideren formalitzats al lloc en què estigui establert el prestador de serveis.