ACCU Catalunya amplia el projecte “Deixa’m aprendre”

L’objetiu d’ACCU Catalunya amb l’ampliació d’aquest projecte és poder acompanyar i assessorar als alumnes amb MII des de les etapes inicials educatives fins l’etapa de formació superior.

ACCU Catalunya està treballant per ampliar l’abast del seu projecte “Deixa’m aprendre” i, d’aquesta manera, fer-lo arribar també a les etapes d’educació infantil i universitària.

“Deixa’m aprendre” és un dels projectes prioritaris de l’associació i vol donar resposta a les necessitats específiques que poden presentar els alumnes amb MII que estudien en totes les etapes educatives, des dels primers anys de llar d’infants fins ja entrada l’etapa adulta, en etapa de formació superior universitària.

En els últims anys, l’equip d’ACCU Catalunya ha dedicat molts esforços, constància i il·lusió a poder acompanyar a estudiants de primària, secundària i selectivitat afectats per malaltia inflamatòria intestinal. Amb l’ampliació del projecte, aquest acompanyament i assessorament s’estén a centres i alumnes de les etapes inicials educatives (de 0 a 6 anys) i de l’etapa de formació superior.

Des d’ACCU Catalunya creiem que el Dret a l’Educació és un Dret bàsic fonamental en la formació humana i acadèmica de tota persona i una inversió de futur i de desenvolupament de potencial imprescindible que no s’ha de veure afectat pel fet de patir una malaltia crònica o una discapacitat.

Per a més informació sobre aquest servei d’assessorament i acompanyament podeu posar-vos en contacte amb la nostra associació mitjançant l’adreça de correu electrònic info@accucatalunya.cat, la pàgina web institucional www.accucatalunya.cat o el número de telèfon 93 314 20 62.

Aquest servei és gratuït per a tots els pacients i familiars i compta amb el patrocini institucional de JANSSEN i TAKEDA.